Recruitment
with care

Nieuws

Eerste Kamer is akkoord: de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op een rij

1 januari 2020 is het al zover

29 mei 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft tot doel vaste contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Dat doel tracht het kabinet te bereiken door vast minder vast te maken en flexwerk duurder. In een eerder artikel over de WAB stipten we dit al aan. Inmiddels is de wet ook door de Eerste Kamer en wordt e.e.a. meer definitief. Graag zetten we de consequenties voor werkgevers en werknemers uiteen.

Voor de meeste bedrijven zijn de wijzigingen overzichtelijk en eenvoudig te implementeren. Voor de traditionele payrollbedrijven veranderen er wezenlijke zaken. Zolang zij hun dienstverlening niet leveren onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en dus geen intermediaire functie vervullen, kunnen zij geen gebruik meer maken van de uitzendcao. 

Wet Arbeidsmarkt In Balans Weegschaal 002


Ook zullen zij in dat geval een pensioen moeten aanbieden dat gelijk is aan de pensioenregeling van de organisatie waar de medewerkers feitelijk werken. Overigens is er door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de implementatie van de nieuwe pensioenregelgeving een jaar uitstel verleend aan de payrollbedrijven. Deze wordt daarom effectief per 1 januari 2021.

"Flexwerk wordt duurder, vast werk voordeliger"


Professionals in Food werkt samen met Payroll Specialisten BV waar het gaat om de contractuele afwikkeling en correcte verloning van haar gedetacheerden. Payroll Specialisten BV is lid van de NBBU en werkt onder de NBBU-cao, een uitzendcao. De organisatie heeft haar dienstverlening de afgelopen jaren al uitgebreid richting het intermediaire. De komende tijd zullen ze die lijn voortzetten en de verwachting is dan ook onze gedetacheerden onder de uitzendcao blijven werken. In dat geval zijn de veranderingen voor onze opdrachtgevers beperkt. Voor ons verandert er wel één en ander. We zullen immers wel gebruik gaan maken van de allocatieve functie van onze partner. Hoe die samenwerking eruit komt te zien, dat zal de komende maanden duidelijk worden.

Flexwerk duurder, vaste contracten voordeliger

Flexwerk wordt onder de nieuwe wet duurder, omdat de ww-premie die werkgevers dienen te betalen voor medewerkers met een tijdelijk contract omhoog gaat. Zo tracht het kabinet het gebruik van tijdelijke contracten te ontmoedigen. Wel wordt het weer mogelijk over een langere periode medewerkers tijdelijk in dienst te nemen. Die periode gaat weer terug naar drie jaar, waarin drie tijdelijke contracten worden gegeven. De onderbrekingstermijn waarna de telling weer opnieuw kan aanvangen blijft 6 maanden, al kan hier per cao van worden afgeweken tot een termijn van 3 maanden.

De ww-premie voor medewerkers in vaste dienst gaat juist omlaag. Ook wordt ontslag eenvoudiger door de introductie van de ‘cumulatiegrond’ als reden voor ontslag. Kort gezegd komt het erop neer dat waar eerder de redenen voor ontslag op één onderwerp zwaarwegend en goed gedocumenteerd moesten zijn, er nu makkelijker kan worden overgegaan tot ontslag wanneer er op meerdere onderwerp minder zwaarwegende zaken spelen. Verschillende ontslaggronden kunnen dus met elkaar gecombineerd worden om de noodzaak van het ontslag aan te tonen. 

Transitievergoeding

Een andere belangrijke wijziging betreft de transitievergoeding, de vergoeding die een medewerker ontvangt bij ontslag of discontinuering van het dienstverband. Deze gaat omlaag voor medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf. Daar staat tegenover dat waar momenteel de transitievergoeding pas gaat tellen na twee jaar dienstverband, dat vanaf 1 januari 2020 direct bij indiensttreding de teller gaat lopen. Ook wordt de transitievergoeding niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar bouwt de medewerker de vergoeding op over de feitelijke duur van het dienstverband. De vergoeding bedraagt straks per dienstjaar 1/3 maandsalaris en voor een niet volledig dienstjaar het bedrag naar rato over die periode.

ZZP wetgeving en commissie Borstlap

Waar de WAB gezien kan worden als een aanpassing en aanvulling op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die een aantal jaren terug is ingevoerd, is de Wet Deregulering Beschikking Arbeidsrelaties (Wet DBA) nog een ‘open dossier’. Na de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bevinden we ons al een tijd in niemandsland waar het gaat om regelgeving omtrent de inhuur van ZZP’ers, omdat er niet of nauwelijks handhaving en controle plaatsvindt op de naleving van de Wet DBA. De wet heeft daarvoor teveel praktische uitdagingen. De Minister pakt door en heeft aangekondigd nog voor de zomer een brief op te stellen waarin verdere stappen gezet worden met betrekking tot nadere uitwerking van wetgeving voor ZZP’ers. Deze wetgeving moet meer duidelijkheid geven over de posities van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld. Deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. Koolmees hoopt op deze manier beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Hij verwacht dat de huidige aanpassingen in de wetgeving de acute problemen zullen verzachten, maar wil daarnaast ook kritisch nadenken over de arbeidsmarkt ‘van straks’. De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen. 

Ben jij werkgever in de food sector en wissel je graag eens van gedachten over de ontwikkelingen op het gebied van (flexibele) arbeid? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. 

Bekijk alle berichten
Melding: cookies

Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om de effectiviteit van advertenties te registreren en te optimaliseren, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, om gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze websites, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen Cookies accepteren