Recruitment
with care

Nieuws

Food Connect: over hoe een maaltijdproducent en een retailketen verbonden raken

Directeur Bouwe van Wijk vertelt over het waarom achter de verbinding tussen Food Connect, Koninklijke Vezet en een retailorganisatie en welke mooie perspectieven dit biedt voor zijn organisatie

08 nov. 2021

Bouwe van Wijk nam 2,5 jaar geleden de scepter in handen bij Food Connect Maaltijdservice. Zijn taak toen? Zorgen dat de snelgegroeide organisatie winstgevend werd. Daarvoor was een professionaliseringsslag nodig. Inmiddels is het bedrijf in volledig nieuw vaarwater beland en heeft het, om in de metafoor te blijven, de wind vol in de zeilen. Aan Bouwe nu de taak om, samen met alle collega’s binnen de organisatie, het fundament onder de organisatie zo te leggen dat Food Connect straks niet 10.000, maar 100.000 maaltijden per dag levert. Om die beoogde groei te kunnen realiseren is uitbreiding nodig. Zo is er een vacature voor een Teamleider Productie, een vacature voor een Teamleider Logistiek, een vacature voor een Senior Medewerker Technische Dienst en een vacature voor een QA/QC Specialist. Bouwe vertelt in dit artikel alles over het ontstaan van die vacatures en de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Je werkt nu ruim 2,5 jaar bij Food Connect. Hoe kijk je terug op die periode?

Bouwe Van Wijk Bij Food Connect

"In maart 2019 ben ik begonnen als interim manager bij Food Connect. Ik ben er toen bijgekomen omdat de onderneming op dat moment in een moeilijke fase zat. Het bedrijf bestond toen 18 jaar en deed zo’n 10 miljoen omzet. De organisatie was vanuit niets opgebouwd door de toenmalige eigenaren en eigenlijk zijn zij een beetje ingehaald door hun succes. Een groter bedrijf vereist een andere manier van besturen en daarvoor was een nieuwe kapitaalinjectie nodig. De toenmalige eigenaar is op dat moment in zee gegaan met Wadinko, een ondernemende participatiemaatschappij. Dat was een goede stap, want Wadinko is een partij die goed meedenkt over de bedrijfsvoering. Ze zitten er niet in voor het korte termijn succes, maar kijken echt wat er met een bedrijf moet gebeuren om voor de langere termijn een stabiele basis te leggen. In dit geval leidde dat ertoe dat er ook in het management wat moest veranderen. Zodoende ben ik er bijgekomen."

"De cijfers zijn van rood naar zwart gegaan. En toen kwam Koninklijke Vezet in het vizier."

Er was dus wel wat werk aan de winkel toen je bent ingestapt. Hoe heb je dat aangepakt?

"Wat ik belangrijk vind is dat beslissingen genomen worden op basis van feiten in plaats van emotie. Daarom ben ik begonnen met het meetbaar maken van verschillende processen en prestaties. Zo werden de verbeterpunten zichtbaar en van daaruit hebben we de transitie ingezet. Die omslag hebben we op een goede manier kunnen maken, waarbij de cijfers van rood naar zwart zijn gegaan. Begin 2020 kwam toen een grote retailketen in het vizier, waarna zaken weer een nieuwe wending kregen. Retailketens houden trends in de gaten en vragen zich af hoe lang mensen nog met de auto naar de winkel rijden om daar losse ingrediënten op te halen die ze dan vervolgens thuis verwerken tot een eindproduct (de maaltijd, red.). Met de vergrijzing en ook het dalend aantal mensen dat echt kan koken, zien zij in de maaltijdbezorgmarkt veel kansen. En één van die organisaties is daar nu tijdig op ingesprongen.


Kennis

Vanuit hun marktstudie vinden zij dat Food Connect een interessante partij is

Verpakking Losse Bakjes Food Connect

om mee samen te werken. Dat komt niet zozeer door onze productiecapaciteit, maar voornamelijk door de kennis die we in huis hebben. In tegenstelling tot veel van onze concurrenten leveren wij onze maaltijden individueel verpakt. Daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld onze aardappelen, vlees en groente in aparte bakjes zitten. Met de vijfhonderd halffabricaten (de bakjes, red.) die wij produceren kun je heel veel eindproducten produceren, waarbij je ieder halffabricaat optimaal kunt behandelen. Dit in tegenstelling tot de kant- en klaarmaaltijden die je in de supermarkt treft of door collega maaltijdbezorgers worden verkocht. Die zitten gezamenlijk in een plastic drievaksverpakking met een cellofaantje erover, wat de mogelijkheden beperkt. Het minst lang houdbare product is dan leidend en er zijn in de productie maar beperkte mogelijkheden tot variëren.

"De nieuwe situatie biedt veel mogelijkheden"

Een andere reden dat zij in ons geïnteresseerd zijn, is ons fijnmazige distributienetwerk. Wij leveren de maaltijden persoonlijk af bij onze klanten. Dat gaat met aandacht en dus heel anders dan bijvoorbeeld een pakketbezorger die vaak alweer in zijn busje zit voordat je de deur hebt opengedaan. Ook dat is voor deze retailketen belangrijk en willen we, ook wanneer we verder groeien, behouden.

Omdat een retailketen geen productiebedrijf is, en wij natuurlijk voor een deel wel, hebben ze aan hun strategische toeleverancier Koninklijke Vezet gevraagd om ons in hun portfolio op te nemen. Vezet is onderdeel van de Kramer Group en levert verse maaltijden, maaltijdsalades en pizza’s. In juli van dit jaar werd de overname door de Kramer Group afgerond, waardoor we nu weer in een nieuwe fase zijn beland."

Dat zijn veel grote ontwikkelingen in korte tijd. Wat verwacht je voor de komende jaren?

Bezorgen Versegerechtenthuis Nieuweauto Food Connect


"De nieuwe situatie biedt erg veel mogelijkheden. We hebben een goede nieuwe aandeelhouder die, net als Wadinko eerder, graag verder wil bouwen aan Food Connect. Daarom werd ik gevraagd om nog wat langer te blijven. Daar heb ik mee ingestemd en de komende 2,5 jaar blijf ik aan boord. In die periode gaan we verder met professionaliseren. Het doel is om de kennis binnen de organisatie voldoende robuustheid te geven, zodat we in staat zijn om niet 10.000 maaltijden per dag te produceren, maar 100.000 maaltijden per dag. De marktpotentie is aanwezig en met onze nieuwe aandeelhouders hebben we de gelegenheid daarop in te spelen. De gezamenlijke ambitie is om een dominante positie te verkrijgen en behouden in de bezorging van convenience maaltijden.

"Het moet reproduceerbaarder, robuuster en eenduidiger"

Ons product gaat niet in winkels verkocht worden en wordt ook niet door de retailketen thuisbezorgd. Mogelijk wordt het in de toekomst wel via hun online portal verkocht, dat zou kunnen. Waar wij echter vooral van profiteren is de ervaring van onze partner, die als geen ander in staat is om levensmiddelen te vermarkten aan consumenten. Die kennis is nu voor ons beschikbaar.

Veranderende processen

Mijn zorg is dan ook niet zozeer hoe we de volumes qua vraag gaan realiseren, maar veel meer hoe we onze productie in staat gaan stellen de aantallen iedere dag conform specificatie uit te leveren. Om tot een dergelijke schaalvergroting te komen, moeten er namelijk wel dingen veranderen in onze processen. Het moet reproduceerbaarder, robuuster en eenduidiger. Het moet meer gebaseerd zijn op het voorkomen van problemen dan op het oplossen ervan.

Kok Johnny Kl


Dat werkt door in allerlei facetten van de organisatie, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de vacature voor de technische dienst, dan zoeken we daarvoor iemand die begrijpt dat het belangrijk is dat je een preventief onderhoudsplan maakt en op vooraf vastgestelde momenten onderhoud pleegt zodat de uitval geminimaliseerd wordt. Onze nieuwe aandeelhouder Vezet weet hier natuurlijk heel veel van en daar hebben we dan ook een schat aan ervaring beschikbaar waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Dit is maar één voorbeeld, maar zo zijn er vele. En uiteindelijk is het belangrijk dat dit in het systeem van de organisatie komt te zitten, zodat alles ook door kan lopen wanneer iemand met vakantie is of anderszins uitvalt.

Omdat we hiervoor ook de middelen hebben zijn we in staat om stevig te investeren. Om de groei te realiseren en onze expertise verder te ontwikkelen investeren we niet alleen in onze eigen mensen, maar zullen we ook van buitenaf nieuwe collega's aannemen."

"Geborgenheid binnen een organisatie is de basis waarmee je het beste uit mensen kunt halen"

Dat is een mooi, maar ook ambitieus project. Hoe slaag je erin die mensen te vinden en in hun kracht te zetten?

"Ik ben geen harde manager die met zijn vuist op tafel slaat en ken ook mijn beperkingen qua kennis. Daarom verzamel ik graag mensen om mij heen die me wel van die kennis kunnen voorzien en geef ik hen de ruimte. Als manager maak ik graag het verschil voor mijn mensen door hen goed in staat te stellen hun talenten in te zetten voor onze onderneming. Ik haal daar veel voldoening uit, natuurlijk binnen het zakelijke kader dat we met zijn allen werken aan een succesvolle onderneming.

Ik doe er alles aan om geborgenheid te creëren binnen de organisatie. Dat is de basis. Wanneer iedereen zich veilig voelt en zich geen zorgen maakt over mogelijke repercussies bij vergissingen of fouten, haal je het beste uit mensen.

Echtpaar Aan Tafel Kl Food Connect

Tegelijkertijd ben ik ook wel een hardliner. Enerzijds stel ik de middelen beschikbaar die mensen nodig hebben om succesvol te zijn, maar dan moet er daarna ook gepresteerd worden. Ik begrijp wel dat niet alles lukt wat je nastreeft, maar hecht er wel veel waarde aan dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van hun werk. Dat betekent ook dat, wanneer het knelt, ze bij mij aankomen en aangeven waar ze hulp nodig hebben. Vanuit die mentaliteit en met het binnenhalen en/of ontwikkelen van de juiste competenties, zullen we er samen erin slagen dat fundament te leggen waarop de organisatie zich verder kan ontwikkelen."

"Ik wil dat we vanuit een positieve mindset samenwerken"

Nu zijn wij concreet op zoek voor de vacatures QA/QC Specialist, Teamleider Logistiek, Teamleider Productie en Senior Medewerker Technische Dienst. Wat voor kenmerken zie je graag terug in de personen die je zoekt voor deze vacatures?

"Vakkundigheid. Dat ze echt goed weten wat er allemaal komt kijken bij hun functie. Daarnaast is het belangrijk dat ze betrouwbaar zijn. Daarmee bedoel ik dat er niet vanuit enthousiasme dingen beloofd worden die vervolgens niet worden waargemaakt omdat ze overambitieus zijn. Ik begrijp echt wel dat ‘the devil in the details’ zit en dat implementatie heel moeilijk is. Daar is veel energie voor nodig en dat kost veel tijd. Dan heb ik liever dat je wat minder belooft dan wat je eigenlijk verwacht te kunnen leveren dan andersom. Teveel beloven is immers de opmaat tot teleurstelling en tegenstelling en ik wil juist vanuit een positieve mindset met elkaar werken. Uit het halen van doelen komt een positieve energie waarmee het prettig werken is.

Bezorgers Food Connect3

Ook collegialiteit is erg belangrijk. We werken hier nauw samen met elkaar en dat is ook belangrijk voor het succes. Het elkaar verder helpen en ook steeds vanuit die intentie werken is een belangrijke basis voor dat fundament dat we aan het leggen zijn. Immers, samenwerken zorgt ook voor overdracht kennis en meer begrip van het totale proces.

Verder is het waardevol wanneer je in staat bent om het overzicht te behouden en zodoende de problemen van morgen te kunnen voorzien. De Teamleiders bijvoorbeeld hebben een belangrijke signaalfunctie. Wat zij signaleren op de vloer, delen zij met de Operations Manager, waardoor het ook bij het MT terechtkomt en we tijdig kunnen anticiperen. Binnen het MT committeren we ons er ook aan dat hiernaar geluisterd wordt en er werkelijk wat mee doen. Ook dat levert weer een positieve vibe op binnen de organisatie."

"We zijn nu eenmaal een gaaf bedrijf"

Je vraagt nogal wat van de mensen. Dat is begrijpelijk gezien de ontwikkeling die Food Connect doormaakt, maar hiermee rijst wel de vraag waarom iemand die dit allemaal kan nu de overstap naar Food Connect zal gaan maken.

"Tsja, we zijn nu eenmaal een gaaf bedrijf. En het moge duidelijk zijn dat wij flink gaan groeien, waardoor ook de mensen die we aan boord hebben en die nog instappen de gelegenheid krijgen mee te groeien als ze die ambitie hebben. Qua arbeidsvoorwaarden kunnen we competitief zijn en de manier van leidinggeven en hoe we met elkaar omgaan verschilt in positieve zin ook van veel andere bedrijven. We hebben een leuk team om mee te werken, zijn

Foto Food Connect Team

toegankelijk, direct, laagdrempelig in onze omgang en werken ook graag op basis van gelijkwaardigheid. Je kan bij ons echt een verschil maken en er toe doen!

Kijk, ik ben natuurlijk ook gewoon afhankelijk van mensen. Maar ik wil wel, met alles wat ik in me heb, dat we de plannen die er zijn in daad gaan omzetten. En dan bedoel ik niet alleen de groeiplannen, maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan, het vertrouwen dat we in elkaar stellen en de ruimte die we elkaar geven om ons werk goed te doen. En dat houdt ook in dat de senior medewerker technische dienst in staat wordt gesteld het onderhoud verder te professionaliseren en de teamleiders logistiek en productie de logistieke en productieprocessen verder mogen optimaliseren. Er valt dus erg veel eer te behalen wanneer je op dit moment bij ons instapt in deze functies.

Warmte in het bedrijf

Ook buiten de functie-inhoud, ontwikkelingsmogelijkheden en de primaire arbeidsvoorwaarden zijn er veel redenen om je bij ons aan te sluiten. Er wordt hier prettig samengewerkt en er wordt regelmatig wat georganiseerd. Zo hebben we iedere vrijdag een warme hap uit eigen keuken en in december een leuk Sinterklaasfeest waar ook de familie welkom is. Die warmte zit in het bedrijf en behouden we graag, terwijl we tegelijkertijd ook professionaliseren."

Zou jij graag meer willen weten over de vacatures bij Food Connect? Neem dan contact op met Lex van Berkel, recruitment consultant, op 085-1050125 of via l.vanberkel@professionalsinfood.nl. Hij staat je graag te woord.

Actief in de foodsector en op zoek naar nieuwe collega's? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen!

Bekijk alle berichten
Melding: cookies

Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om de effectiviteit van advertenties te registreren en te optimaliseren, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, om gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze websites, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen Cookies accepteren