Recruitment
with care

Blog

Wat je nog niet weet over: verschillende wijzen van indiensttreding

Detachering, uitzending, contract bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

22 sep. 2016

Detachering, uitzending, contract bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Iedereen kent de termen, maar toch zijn ze verwarrend. Wat is bijvoorbeeld detachering? In feite betekent detachering dat je namens het ene bedrijf bij een ander bedrijf werkt. Over de aard van het contract zegt het weinig. Soms werk je als consultant in vaste dienst bij een bedrijf en voer je ‘als gedetacheerde’ werkzaamheden bij klanten uit en soms word je als flexkracht door een uitzendorganisatie ergens geplaatst. In beide gevallen wordt de term detachering gebruikt, maar er is vaak een groot verschil in rechten en zekerheden.

​In Nederland zijn er twee manieren om in loondienst te treden bij een bedrijf

In Nederland zijn er twee manieren om in loondienst te treden bij een bedrijf, namelijk via het periode- en ketensysteem of via één van de uitzendcao’s.

Periode- en ketensysteem

Het periode- en ketensysteem gaat veelal op voor medewerkers die zonder tussenkomst van een derde direct in dienst treden bij de organisatie waar zij hun werkzaamheden uitvoeren, maar vaak ook voor de eerder genoemde consultant die namens zijn werkgever opdrachten doet bij klanten. Binnen het periode- en ketensysteem kun je maximaal drie contracten binnen een periode van twee jaar krijgen. Wil de werkgever daarna met je verder, dien je een contract onbepaalde tijd te krijgen. In je contract is vastgelegd welke uren je (minimaal) uitbetaald dient te krijgen en indien van toepassing welke termijnen er worden afgesproken voor beëindiging van de overeenkomst. Hoewel er ook hier wat uitzonderingen zijn, is dit systeem redelijk eenvoudig en overzichtelijk. Dat geldt minder voor het fasensysteem zoals dat is opgenomen in de ABU en NBBU cao’s.

Verschillende cao’s

Voorheen verschilden de cao’s van de brancheorganisaties behoorlijk van elkaar, inmiddels zijn de afspraken die de ABU en NBBU (beide werkgeverorganisaties voor de uitzendsector) met de bonden hebben gemaakt meer uniform. Binnen dit systeem bouw je als werknemer meer rechten op naarmate je langer via eenzelfde bureau of bij eenzelfde inlener aan het werk bent. Zo krijg je wanneer je 26 weken of langer als uitzendkracht werkzaam bent recht op pensioen en dient de uitzend- of payrollorganisatie je na 78 gewerkte weken een contract bepaalde tijd aan te bieden. Dat kan dan nog maximaal 6 keer voor een periode van 4 jaar. Deze contracten zijn tussentijds niet opzegbaar en je hebt recht op uitbetaling van de in de overeenkomst opgenomen uren. Wanneer jouw dienstverband na die tijd nog continueert (zonder onderbreking van zes maanden of langer), dien je een contract voor onbepaalde tijd bij de uitzend- of payrollorganisatie te verkrijgen.

Een uitzendorganisatie kan er ook voor kiezen al voor het verstrijken van die 78 gewerkte weken contracten bepaalde tijd aan te gaan. Die contracten tellen niet mee voor de zes contracten die na de 78 weken nog geboden kunnen worden. In principe is het aantal contracten dat geboden kan worden voordat er 78 weken gewerkt zijn in de fasensystematiek dan ook onbeperkt. Anders dan in de contracten na 78 weken zal de uitzend- of payrollorganisatie in deze bepaalde tijdscontracten normaliter een bepaling opnemen waarin vermeld staat dat er geen loon doorbetaald hoeft te worden als er niet gewerkt is en word je dus enkel betaald voor de gewerkte uren. Ondanks het bepaalde tijd karakter van de overeenkomst, kan je inkomen in zo’n situatie dus ook variëren.

Aard arbeidsovereenkomst

Niet alleen voor de zekerheid van je inkomen is de exacte aard van je arbeidsovereenkomst belangrijk. Ook voor bijvoorbeeld het verkrijgen van financiering (zoals een hypotheek) maakt het vaak uit wat voor arbeidsovereenkomst je hebt. De laatste jaren is er echter een lichte verschuiving te zien op dit vlak. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt groeit ook de bereidheid van kapitaalverstrekkers om ook flexkrachten van financiering te voorzien. Zowel de ABU als de NBBU ondernemen initiatieven om financiering voor flexkrachten toegankelijker te maken, zoals uit deze recente oproep van de NBBU blijkt.

Evengoed is het altijd verstandig je goed te verdiepen in de mogelijke consequenties van een bepaalde overeenkomst. Neem de tijd om naast jouw arbeidsovereenkomst ook de achterliggende cao te bestuderen. En schroom niet om je toekomstig werkgever te vragen als iets je niet duidelijk is. Beter te veel gevraagd dan te weinig geweten. Geniet van je nieuwe baan!


Cookie instellingen

Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om de effectiviteit van advertenties te registreren en te optimaliseren, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, om gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze websites, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen Cookies accepteren